De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie (Een Niet-Ingelijfde bestaande Associatie die een Kerk Samenstelt)
Ware Gezondheidshervorming -Wat Betekent Het?

 Vraag Nr. 261:

Vodoet men niet aan de volledige vereisten van “gezondheidshervorming” wanneer men uit zijn/haar dieet alle voedselproducten weglaat die door de Bijbel als onrein zijn verklaard? {8SC1-12:21.2.2}

Antwoord:

De term “gezondheidshervorming” betekent meer dan het zich onthouden van het gebruik van dergelijk voedsel welke de Heer als onrein heeft verklaard voor menselijke consumptie (Lev. 11; Jes. 66:16). Onthouding van verboden voeding is slechts de negatieve fase van de wetenschap. Het is de verboden boom in de hedendaagse tuin. In haar positieve en belangrijkere fase, onderwijst het een verstandige selectie van voedsel—de reine of verboden voedselproducten die het meest voedzaam zijn, die het beste met ons lichaam stroken, en die ons de meeste voeding zullen geven die wij nodig hebben. {8SC1-12:21.2.3}

Niemand kan echter een dieet voorschrijven die in de verschillende behoeften van allen kan voorzien; want zoals de gezichten van personen verschillen, zo ook hun lichaamsgestellen. Vandaar dat wat nuttig kan zijn voor de één, schadelijk kan zijn voor de ander, wat in het bijzonder het geval is in deze door-zonde-achteruitgegane generatie; bijvoorbeeld: een persoon wiens systeem teveel zoutzuur bevat, zou wat water bij zijn maaltijden moeten drinken, om enigszins de overmatige zuurstroom te neutraliseren, terwijl iemand, in tegenstelling,  wiens systeem te weinig zoutzuur bevat, geen water zou moeten drinken bij zijn maaltijden, anders zal hij de kracht van het zuur nog meer verzwakken door verdunning. Wanneer iemands gestel echter normaal is, kan er water worden gedronken ongeveer twee uren na de maaltijden. {8SC1-12:21.2.4}

In een ander geval, als iemands stofwisseling te snel werkt, kan het langzaam verteren van het voedsel worden toegepast om normaliteit te verkrijgen, maar als iemands stofwisseling traag en langzaam is, kan het langzaam verteren van voedsel zijn conditie verergeren. {8SC1-12:21.2.5}

Op gelijke wijze geldt, dat indien de maag die in een verzwakte conditie verkeert, geen ruwe volkoren graanproducten aankan, dan zouden zij plaats moeten maken voor geraffineerde of semi-geraffineerde producten. Het zou echter altijd in gedachten moeten worden gehouden, dat een geraffineerd product tekort schiet, zowel in voedzaamheid als in ruwvoer{vezel}, en dat het tekort op enig ander manier moet worden gecompenseerd. Men kan bijvoorbeeld het laxeertekort, veroorzaakt door onvoldoende ruwvoer, verhelpen door dadels, vijgen, pruimen en dergelijke te gebruiken, en men kan het voedingstekort verhelpen door het water van geweekte zemelen of van een ander geweekte graansoort te drinken, of door groentebouillon en in het bijzonder groentesappen in te nemen. Deze annvullende voedselartikelen verschaffen, hoewel zij niet volledig de voeding bij een juiste inname van volwaardige voedselproducten goedmaken, wél de maximale compensatie. {8SC1-12:21.2.6}

Verder ingaand op de genezende zijde van het onderwerp, kunnen sommigen het gebruik van schadelijke laxeringsmedicijnen vermijden door wei{poeder} te gebruiken, sommigen door zuurkoolsap te gebruiken, anderen geondenseerde melk of lemonade, en nog anderen de natuurlijke hydrogels (zoals agar, psylliumzaad en dergelijke), terwijl de meerderheid resultaten kan bereiken door elk van dezen te gebruiken. {8SC1-12:22.1.1}

De som van de gehele zaak is dan, dat een ware gezondheidshervormer eet, drinkt en zichzelf kleedt tot een betere gezondheid, “tot sterkte en niet tot dronkenschap” (Pred. 10:17). Hij onderzoekt voortdurend hoe hij kan leven tot betere geschiktheid en dus tot een efficiëntere dienst in de wijngaard des Heren, en niet tot genotzucht en uit eigenbelang. {8SC1-12:22.1.2}

De zaak van gezondheidshervorming is grotelijks schade toegebracht geweest, en haar vooruitgang haast een halt toegeroepen, door amateurs enerzijds en door vraatzuchtigen anderzijds. En mogelijkerwijs hebben de eerstgenoemden van de twee grotere schade toegebracht. Laat ons daarom bidden voor genade en wijsheid om tot een balans te komen tussen deze twee extremen. {8SC1-12:22.1.3}

De noodzaak voor gezondheidshervorming in haar juiste perspectief wordt dubbel zo urgent voor ons wanneer we ons realiseren dat de belangrijkheid van het juiste gebruik van onze tijd nergens anders  grotere voordeel aantoont dan bij onze maaltijdperioden. Het schrokken van ons voedsel bij iedere gelegenheid, onder de druk van tijdbesparing, is een valse besparing. En het gewoontegetrouw toegeven aan deze verleiding is een teken van onbeheerste eetlust, een voortdurende toegeeflijkheid welke uiteindelijk de sterkste gesteldheid op fysiek, mentaal en zedelijk gebied, moet vernietigen. Men kan simpelweg geen tijd besparen ten koste van zijn gezondheid, en geen hoge zeden ontwikkelen door toe te geven aan onmatig eten. Wanneer er maar enkele momenten beschikbaar zijn voor het middageten,  zijn een paar hapjes voedsel dat grondig wordt gekouwd nuttig, terwijl een volledige hoeveelheid dat op een wolfachtige wijze naar binnen wordt geschrokt niet alleen absoluut beestachtig, maar ook absoluut schadelijk is. {8SC1-12:22.1.4}

Op gelijke wijze is het niets minder dan mishandeling als wij eten onder mentale stress of nerveuze spanning. Alleen wanneer het verstand vrij is van ongerustheid en omgeven is met een atmosfeer van opgewektheid, kan men het volledige voordeel van een maaltijd beseffen en geen schadelijke uitwerking ondergaan. {8SC1-12:22.1.5}

Verbijsterend inderdaad zijn de verwrongen mentale processen van het zondig menselijk verstand! Bijvoorbeeld: wanneer men zich moet haasten, doet hij dat niet; en wanneer hij zich niet moet haasten, doet hij dat wel! Ironisch genoeg is het eerstgenoemde kwaad vreemd bij het werken, en het laatstgenoemde aan de eettafel—het hart der gezondheid. Over dit laatste kwaad maken wij ons hier bezorgd. Hervorming daarin zal iemand noodzaken om evenveel belang te hechten aan het kauwen van zijn voedsel als aan het verteren ervan, en hij zal zijn mond dus niet meer beroven van de vereiste tijd om te kauwen, dan dat de natuur de maag zou beroven van de vereiste tijd voor vertering. Het is inderdaad dringend noodzakelijk dat beiden op de juiste wijze in stand worden gehouden. Hoe essentieel is het dan, dat zowel het kauwen als de vertering zonder problemen verloopt. {8SC1-12:22.1.6}

De tijd die wordt besteed aan het kauwen zou moeten worden beheerst door de vloeiing van het speeksel. Laat het voedsel grondig van speeksel zijn voorzien, want zoals we hebben gezien, is het gevolg van het dwingen van de maag om het zonder speeksel af te handelen: een slechte vertering. Dus betekent het snel eten bij maaltijden het beroven van de maag van haar juiste chemische handeling. Dit gevoelig evenwicht wordt gemakkelijk verstoord wanneer het voedsel niet de juiste hoeveelheid speeksel ontvangt om zich op volmaakte wijze samen te voegen bij de maag-sappen. Het negeren van dit beginsel zal een vicieuze crikel veroorzaken, en een overwicht van zoutzuur, en op zijn beurt een lange reeks van jammerlijke gevolgen teweeg brengen: gisting, irritatie, obstipatie {verstopping}, buikstoornissen, gasoprispingen, slechte adem, maagzweren, ondervoeding—slechte gezondheid. {8SC1-12:22.2.1}

“De maaltijd moet een tijd zijn van gezelligheid en verkwikking. Alles wat de ziel bezwaart of irriteert, moet gemeden worden. Vertrouwen, vriendelijkheid en dankbaarheid tegenover de Gever van alle goede dingen moeten gekoesterd worden en de conversatie moet opgewekt zijn met aangename gedachten, die verheffen zonder te vermoeien.” –Karaktervorming, blz. 207, 208/ Education, p. 206. {8SC1-12:22.2.2}

Nogmaals: de tijd die wordt besteed aan het lukraak inhalen van een paar hapjes hier en daar tussen de maaltijden, is erger dan verspild. {8SC1-12:22.2.3}

Sommigen zullen meer dan de gemiddelde wilskracht moeten opbrengen, en bovennatuurlijke hulp moeten aanroepen, om de overwinning te behalen op dit gebied, en allen moeten voortdurend bidden voor dit doel. Niemand kan volmaakte gezondheid genieten en maximale geluk ervaren door alleen maar van gekookt voedsel te leven. Om de meest volledige vreugde uit het leven te verkrijgen, moet men de meest volledige ontwikkeling hebben van de fysieke krachten, en om dit verlangen te verwerven, kan men het belang van het dagelijks gebruik van rauw voedsel niet buiten beschouwing laten, in het byzonder van bladgroenten en andere groenten. Fruit kan de plaats van groenten niet innemen. {8SC1-12:22.2.4}

Het menselijk geslacht van deze huidige generatie lijdt steeds meer aan een slechte gezondheid in directe vehouding tot haar afnemend gebruik van de rauwe groenten. Sommigen zijn reeds zover gegaan in deze vekeerde manier van leven dat, al zouden zij nu volledig hervormen en al de groenten beginnen te ten die zij kunnen eten, zij slechts met de grootste moeilijkheid het voedingsverlies zouden kunnen compenseren. Het beste wat zij mogelijkerwijs zouden kunnen doen in dat geval zou zijn om deze verwaarloosde elementen in hun meest geconcentreerde vorm te gebruiken. Dit kunnen zij het beste doen door gebruik te maken van de rauwe groentesappen. De Gezondheidspagina van de volgende uitgave van de Code zal enige kenmerkende recepten bevatten voor het gemakkelijk, goedkoop thuis vervaardigen van deze smaakvolle en noodzakelijke vloeistoffen. {8SC1-12:22.2.5}

Kijkt ernaar uit! {8SC1-12:22.2.6}