De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie (Een Niet-Ingelijfde bestaande Associatie die een Kerk Samenstelt)
Onderwerp Voor Week Van Gebed

Dec. 19-26

Geef Gehoor, Zodat  U Niet Ten Val Komt

“Maar gij, mensen zoon, hoort wat Ik tot u zeg; weest gij niet opstandig, zoals dat opstandig huis: Open uw mond, en eet dat wat Ik u geef.” (Eze. 2:8, KJV) {2 SC11:2.2.3}

Met grenzeloze geduld en genade (of mededogen), heeft God negentig Jaren lang geduld gehad met het Israëls van vandaag in hun stijfnekkigheid tegen de getuigenissen van Zijn Geest, voordat hun voortdurende weigering om gehoor te geven aan de herhaaldelijke waarschuwingen, raadgevingen, en berispingen aldus verwoord, Hem uiteindelijk prikkelen {of er toe aanzetten} in goddelijke toorn, de vreselijke aanklacht over hun uit te spreken van “een opstandig Huis” te zijn. {2 SC11:2.2.4}

Toch, ter wille van de uitverkorenen, die de knie niet voor de Baal hebben gebogen, keerde Hij genadig tot hen vanwege het grote gevaar dat zij ook in dezelfde onvermijdelijke put vallen, tenzij zij gehoor geven aan de duidelijke weergalmende echo van de ernstige waarschuwing: “Maar gij mensen zoon, hoort wat Ik tot u zeg; weest gij niet opstandig zoals dat opstandig huis,” en tegelijkertijd zich de weg toe-eigenen ter ontkoming aan de noodlottige ziekte van opstandigheid, waar goddelijke genade in heeft voorzien door de hoop toe te voegen,  in het geven van leven in standhoudende woorden: “Open uw mond en eet wat Ik u geef” “en voed uw volk met uw staf.” (Ez. 2:8; Mi. 7:14.) {2 SC11:2.2.5}

En nu, aangezien het al zeven Jaren voortgaat, vanaf God ons door de “Staf”  heeft opgedragen om de overvloed van “melk en honing” te drinken die, in de substantie van waarheid (geestelijk voedsel), ongetwijfeld veel overvloediger is dan alle waarheid bij elkaar die de kerk tot nu toe gehad heeft, komt er tot iedere Tegenwoordige Waarheid gelovige de ernstige vragen: Weiger ik het kwade en kies ik voor het goede? Zie ik mijzelf getrouw wandelen in het heerlijk licht? Of ben ik opstandig zoals het opstandig huis? {2 SC11:3.1.1}

Wie kan staan, in de vreze der rechtvaardigen, voor de grote Rechter, de – Machtige van Israël? Heeft Hij niet gezegd: “Hoort wat Ik tot u zeg,” “Hoort gij de staf, en wie het bestemd heeft.” Wat zult u doen als er wordt gevraagd: “Geeft rekenschap van uw rentmeesterschap?” Broeder, zuster, wat voor een verontschuldigen zult u aanvoeren voor verspilde tijd en verspilde kansen; voor het terugdeinzen voor verantwoordelijkheden, en geschuwde plichten; en zonder verontschuldiging voor zondige gewoonten en niet nagelaten handelingen; voor genegeerde hervormingen; en boosaardige gesprekken waaraan toegegeven werd? {2 SC11:3.1.2}

“Hier, (…) is een onderwerp dat om uw biddende aandacht, en ernstige meditatie vraagt. Onderzoek nauwgezet uw eigen hart, zoals in het licht van de eeuwigheid. Verberg niets voor uw onderzoek. Zoek, o zoek, zoals voor uw leven! Veroordeel uw zelf, en doe, door het geloof, een beroep op Christus om de besmettingen te verwijderen van uw christelijk karakter. Vlei of verontschuldig uw zelf niet, handel waarlijk af met uw eigen ziel. En val dan, als u uw zelf als een zondaar beschouwt, geheel gebroken, aan de voet van het kruis.” – “Testimonies for the Church,” Vol. 2, p. 81. {“Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 2.} {2 SC11:3.1.3}

“Sla acht,” eerst op uw zelf , en dan op de leer. Laat uw hart niet worden verhard door de zonde. Onderzoek nauwgezet uw manieren en gewoonten. Vergelijk hen met het woord van God, en snijd dan weg van het leven iedere verkeerde gewoonte en toegeeflijkheid.” – “Gospel Workers,” p. 105 {“Evangelie Werkers,”} {2 SC11:3.1.4}

“Ga elke dag na: Ben ik door en door gezond, of ben ik vals van hart? Raadpleeg de Heer om u te redden van alle misleiding op dit punt. Eeuwige belangen staan op het spel. Terwijl zovelen smachten naar eer, en gierig zijn om gewin, zoekt u, mijn geliefde broeders en zusters, verlangend naar de liefde Gods, uitroepend: Wie zal mij tonen hoe ik mijn roeping en verkiezing kan vastmaken?” – “Testimonies for the Church,” Vol. 5, p. 97 {“Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 5.} ,”} {2 SC11:3.1.5}

“Weest vastberaden om het ergste van uw geval te weten. Stel zeker als u een erfenis boven hebt. Handel naar waarheid met uw eigen ziel.” – “Testimonies for the Church,” Vol. 1, p. 163 {“Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 1.} {2 SC11:3.1.6}

Met vasten en ernstig gebed, met diepe hart onderzoek, strenge zelfonderzoek, leg de ziel bloot; laat geen enkele handeling aan uw kritieke onderzoek ontsnappen. Draag dan, met het eigen ik dood, en uw leven verborgen met Christus in God, uw nederige smeekbeden op (.){2 SC11:3.1.7}

“O, wat is het toch belangrijk dat getrouwheid in kleine dingen onze levens kenmerken, dat ware eerlijkheid al onze wijze van handelen markeren, en dat wij altijd in gedachte houden dat engelen van God nota nemen van iedere handeling!” — – “Testimonies for the Church,” Vol. 2, p. 158 {“Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 2.} {2 SC11:3.2.1}

Broeder, zuster, hoe staat het met uw ziel? Pauzeer hier en onderzoek uw zelf als u nu wel of niet op Godsdienstige wijze alles wat u hebt gehoord wat de Staf spreekt door de “Symbolische Code” en de andere publicaties van Tegenwoordige Waarheid, in praktijk hebt gebracht. Wat is uw antwoord? Kunt u zich verheugen dat u voor altijd afstand heeft gedaan van de vleespotten, kaas, specerijen, snoepgoed en rijke gebakjes? En dat u niet langer iemand bent die de natuur uitdaagt in het geweld aandoen van zijn maag door tussen de maaltijden door te eten, zijn voedsel op te schrokken, te veel te eten, fruit en groenten door elkaar te mengen, en het negeren van verkeerde combinaties? {2 SC11:3.2.2}

Beledigt u God nog steeds door Zijn zegen te vragen aan de tafel waarop de verslavende en schadelijke peperpot, de mosterdfles, de specerijen doos, en de azijnfles staan? En moet u nog steeds vol schaamte uw verslaving aan alcohol, tabak, koffie, thee, cocoa, of koolzuurhoudende dranken bekennen? {2 SC11:3.2.3}

Broeders hebt u zich ontdaan van de zinloze {of ijdele} dasspeld , de typische stropdas; de naar beneden gezakte of gerolde sokken; de aanmatigende zijden overhemd? Zusters, geeft u gehoor aan, of negeert u de instructies van de Apostel voor wat betreft het dragen van een hoofdbedekking tijdens het gebed en bij godsdienstige bijeenkomsten? Hebt van uw kledingstukken de hals verhoogd, de mouwen verlengd, en de zomen verlaagd? Hebt u uw rinkelende sieraden, sjaaltjes, kettinkjes, armbanden, vertoon van horloges, handschoenen, hoedjes, haarbandjes, ringen, overgooiers, broches, hoge hakken, lippenstift, mascara, parfum, enz., weg gedaan? Hetgeen eerder een bespottelijke vertoning van een stille clown weergeeft dan de natuurlijke schoonheid van een pauw! {2 SC11:3.2.4}

Vaders, bent u nog steeds op dezelfde oude wegen – geen aandacht schenkend aan, of op schade berokkenende wijze omgaan met uw kinderen? Vervult u getrouw uw plicht, en als een echtgenoot, en als vader en hoofd van het gezin? Bent u nog steeds overtuigd in de talloze andere gruwelijke Laodiseese praktijken? {2 SC11:3.2.5}

Moeders, geeft u nog steeds toe aan de nukken, stemmingen, en eigenzinnige eisen van uw kinderen; schiet u tekort om hun smaken, gewoonten, handelingen, woorden en gedachten, te beteugelen en te disciplineren; op ontrouwe wijze nalatend om hun wangedrag en verkeerde handelingen te corrigeren; verontschuldigt en verdedigt u hen tegenover anderen waar zij bijstaan; verliest u vervolgens uw temperament en valt u al schreeuwend over hen heen, al slaande hen naar de keel grijpend en door elkaar schuddend, wanneer u uiteindelijk een te late poging doet om zaken recht te trekken? {2 SC11:3.2.6}

En met betrekking tot al het andere, hoe staat het met de specifieke instructies uitgebracht in de Code, maand in maand uit, betreffende het poetsen van de tanden; het verzorgen van de tanden borstel; ongekamd haar en vuile vingernagels; het onnodig slapen van twee {personen} in een bed; benen zonder kousen, en opgestoken haar? {2 SC11:4.1.1}

Laat een ieder kritisch zijn woorden, handelingen en bewegingen onderzoeken, voordat hij te laat ontdekt dat hij zijn tijd vergooit met geestig te zijn in schertsen, grappen maken, lichtzinnigheid, met zinloze en dwaas gepraat, en onzuiver rede. {2 SC11:4.1.2}

Vervolgens, stelt u zich de vraag als u op zelfzuchtige wijze uw eigen gemak zoekt door slechts te zorgen voor uw eigen persoonlijke behoeften, terwijl de zaak der waarheid smacht naar mensen en middelen! {2 SC11:4.1.3}

Zijn uw gedachten, krachten, en middelen uitsluitend gewijd aan het verwerven van een huis, een auto, radio, meubilair, opschik {mooie kleren}, en allerlei andere luxe en weelde, terwijl u toestaat dat het “afsluitingswerk voor de kerk” zo goed als  het kan voortsukkelt? {2 SC11:4.1.4}

Bent u een van hen die van vertier houdt, die de vorst van deze wereld dient door het vergooien van Gods dubbeltjes en kwartjes aan bioscoop bezoeken, dansen, bowling, amusement feestjes, picknicks, twijfelachtige lectuur, kruiswoord en legpuzzels, komische strips en grappige plaatjes, enz.? {2 SC11:4.1.5}

Veroordelen de nu volgende buiten huis amusementen u als zijnde meer een liefhebber van plezier, dan een liefhebber van God? – vissen, jagen, golven, schaatsen, tennissen, baseball {of voetballen}, basketballen? {2 SC11:4.1.6}

Bevindt u zich, broeders en zusters, onder die knorrige (ontevreden, teleurgestelde) geesten {personen of gemoed stemmingen}, die, in een verkeerd begrepen zin van plichtsbesef, thuis zitten, hun tijd en kracht misbruikend, door het schrijven van doelloze en gemene klaagbrieven om hen lastig te vallen {of te bestoken} die de last van het werk dragen? {2 SC11:4.1.7}

Bent u een zonderling of een liberaal met betrekking tot hervorming in kleding, gezondheid, Sabbat, of welk andere hervorming dan ook? {2 SC11:4.1.8}

Bent u een van hen waarbij altijd het eigen ik in de weg staat, en die zich aan alles ergert; die uitdrukking geeft aan het onvermijdelijk gekwetst zijn van altijd blootgelegde gevoelens; of uiting gevend aan een beledigende {of gewelddadige}, onheilige temperament? {2 SC11:4.1.9}

Of ben u een van de kostbare weinigen die aan niets aanstoot nemen, en die getrouw, en nauwgezet de Heer volgen door blijmoedige, onzelfzuchtige dienstbetoon? {2 SC11:4.1.10}

Vreselijke, ernstige vragen! Hoe beoordelen zij u, broeder, zuster? Als een getrouwe, zelfopofferende, trouwe vriend van God, of als een opstandige {een rebel} tegen Zijn Woord? {2 SC11:4.1.11}

“In een verdeeld halfslachtig leven, zult u twijfel en duisternis vinden. U kunt niet genieten van de vertroosting van godsdienst, noch van de vrede die de wereld geeft. Zit niet neer in de gemakkelijke stoel van Satan in het niets doen, maar sta op, en streef naar de verheven banier wat een voorrecht voor u is om die te verkrijgen. Het is een gezegende voorrecht om alles op te geven voor Christus. Kijk niet naar de levens van anderen om ze na te bootsen, waardoor u niet hogerop komt. U hebt slechts een ware, niet dwalende Voorbeeld. Het is veilig om alleen Jezus te volgen. Neem u voor dat wanneer anderen handelen overeenkomstig het principe van de geestelijke luiaard, u hen zult verlaten, en voort zult marcheren in de richting van de verheffing van het christelijk karakter. Vorm een karakter van de hemel. Slaap niet op uw post. Handel getrouw en naar waarheid met uw eigen ziel? — “Testimonies for the Church,” Vol. 1, p. 241 {“Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 1.} {2 SC11:4.1.12}

“Handel getrouw met uw eigen ziel – zoek zorgvuldig. Hoe weinigen kunnen, na een getrouwe onderzoek, opzien naar de hemel en zeggen: `Ik ben niet een van hen die aldus worden beschreven! Ik ben niet meer een liefhebber van plezier,  dan een liefhebber van God! Hoe weinigen kunnen zeggen: `Ik ben dood voor de wereld; het leven dat ik nu leef, is door geloof in de Zoon van God! Mijn leven is geborgen met Christus in God, en wanneer Hij, Die mijn leven is, zal verschijnen, dan zal ik ook met Hem verschijnen in heerlijkheid’.” “Testimonies for the Church,” Vol. 2, p. 145 {“Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 2.}  {2 SC11:4.2.1}

“Hoe kan ik de gedachte verdragen dat de meesten van de jongeren in deze eeuw zullen tekort schieten aan het eeuwig leven! O, dat het geluid van instrumentale muziek mag ophouden, en dat zij niet meer zo veel kostbare tijd verdrijven met kleding en zinloze gesprekken, en dat zij hun ernstige, hartverscheurende gebeden opzenden tot God, voor een gedegen {gezonde} ervaring. Er bestaat een grote behoefte aan nauwgezette onderzoek in het licht van Gods Woord; laat een ieder zichzelf de vraag stellen: `Ben ik gezond, of ben ik verdorven van hart, ben ik vernieuwd in Christus, of ben ik nog steeds vleselijk gezind van hart, met een nieuw kleed aan de buitenkant? Geef uw zelf op bij het grote tribunaal, en onderzoek in het licht van God om te zien als er enige geheime {of verborgen} zonde is die u koestert, iedere afgod die u niet hebt opgeofferd – bid, ja, bid zoals u nooit eerder gebeden hebt, dat u niet wordt misleid door Satans valstrikken, dat u niet wordt overgegeven aan een onoplettende, zorgeloze, ledige geest, en zorg draagt voor godsdienstige plichten om uw eigen geweten het zwijgen op te leggen.” — – “Testimonies for the Church,” Vol. 2, p. 144 {“Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 2.} {2 SC11:4.2.2}

Laat niemand denken dat, omdat hij geen jeugdige is, de valstrikken, in het hierboven geportretteerde geciteerde getuigenis, niet even zeker voor hem zijn neergezet als voor de jeugd. Hoort het woord van de profeet Jesaja: “Maar dit is een volk beroofd  en uitgeplunderd; zij zijn allen verstrikt in holen, en zij zijn verborgen in gevangenissen.” (Jes. 42:22, KJV) {2 SC11:4.2.3}