De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie (Een Niet-Ingelijfde bestaande Associatie die een Kerk Samenstelt)
Dat Gij Welvaart en Gezond Zijt – Deel 4

————–

Wees geen extremisten

—————

Een van de meest voorkomende gevaren die wij zeker ver van moeten blijven, en waarin velen de weg kwijtraken, is dat van een extreme positie innemen. Er zijn menigten die niet “in het midden van de weg,” blijven. Zij laten Satan hun leiden naar de rand van de Christelijke weg, en daar het voor hem weinig verschil uitmaakt, aan welke kant van de weg hij hen doet struikelen, laat hij hen de kant van de weg kiezen dat hun het aantrekkelijkst schijnt; vandaar dat sommigen extreem rechts gaan terwijl anderen verkeerd gaan. {2 SC 12:11.1.1}

Sommige leraren van de verzegelende boodschap nemen met betrekking tot gezondheidshervorming, kledinghervorming, huwelijk etc. een extreme houding aan en daarom verzoeken wij dat alle Tegenwoordige Waarheid volgelingen zich onthouden van het onderwijzen van wat dan ook meer of minder gepubliceerd is in de Code, de boeken, en de traktaten. De boodschappen zijn op zichzelf duidelijk, en u hoeft ze niet op welk punt dan ook te vergroten, maar eerder uzelf ervan zeker stellen, dat u zelf in het licht wandelt, slechts zover als het licht van Tegenwoordige Waarheid u leidt, het licht en vooruitgang op de Christelijke weg, waar uzelf, en diegene die u onderwijst, verantwoordelijk zijn. Aldus door voorschrift en voorbeeld, zult u al de valkuilen vermijden, of ze in gezondheidshervorming, kledinghervorming of andere leerstellingen zijn, en u zal uzelf redden van de verlegenheid, van het moeten uitzetten van de vonken van uw eigen aanmaakhout, die slechts branden, verwonden en verkeerd leiden in plaats van licht en warmte te geven. De Geest der Profetie zegt: {2 SC 12:11.1.2}

“Hij die doordrongen is met de geest die Daniel dreef, zal niet bekrompen of verwaand zijn, maar hij zal standvastig en beslist zijn in het staan voor wat juist is. In al zijn contacten, of het met zijn broeders en zusters is, of met anderen, zal hij niet van zijn principes afwijken, terwijl tegelijkertijd, hij niet zal tekort schieten om een nobel Christelijk geduld ten toon te spreiden. Wanneer zij die hygiënische hervorming verdedigen, de zaak tot het extreme uitdragen, zijn de mensen niet schuldig als zij afkerig worden. Maar al te vaak wordt ons godsdienstig geloof op deze wijze in diskrediet gebracht, en in vele gevallen, kunnen diegene die getuige zijn van zulke vertoningen van inconsistentie, daarna nooit ertoe gebracht worden om te denken dat  er ook maar iets goeds is aan hervorming. Deze extremisten brengen meer schade aan in een paar maanden dan zij in een heel leven kunnen ongedaan maken. Zij zijn betrokken in een werk dat Satan graag ziet voortgaan.”—“Counsels on Health,” pp., 153,154. {2 SC 12:11.1.3}

“Niet allen die pretenderen te geloven in voedingsleerhervorming, zijn werkelijk hervormers. Bij veel personen bestaat de hervorming nagenoeg uit het weglaten van bepaalde ongezonde voeding. Zij begrijpen niet duidelijk de principes van gezondheid, en hun tafelen, nog steeds overladen met schadelijke lekkernijen, zijn verre van een voorbeeld zijn van Christelijke zelfbeheersing en matigheid. {2 SC 12:11.2.1}

“Een andere groep, gaat de tegenovergestelde extreme kant op, in hun wens om een goed voorbeeld te stellen. Sommigen zijn niet in staat niet de meest gewenste voedingsartikelen te verkrijgen en in plaats van zulke dingen te gebruiken, die dat tekort het best voorzien, passen zij een verarmd dieet toe. Hun voedsel bevat niet de noodzakelijke elementen om goed bloed te maken. Hun gezondheid lijdt eronder, hun bruikbaarheid is gehandicapt, en hun voorbeeld, spreekt tegen hun in plaats van dat het in het voordeel van een hervormd dieet spreekt. {2 SC 12:11.2.2}

“Anderen denken dat aangezien gezondheid een eenvoudig dieet vereist, er weinig zorg nodig is in de selectie of voorbereiding van voeding. Sommigen beperken zichzelf tot een zeer mager dieet, zodoende, niet voldoende verscheidenheid hebbend om de noden van het systeem te voorzien, en zij lijden als gevolg daarvan. {2 SC 12:11.2.3}

“Diegene die slechts een gedeeltelijke begrip hebben van de principes van hervorming zijn meestal de meest stijven, niet alleen in het zelf uitvoeren van hun gezichtspunten, maar in het daarvan opdringen aan hun families en hun buren. Het gevold van deze verkeerd opgevatte hervorming, zoals gezien in hun eigen zieke gezondheid, en hun pogingen hun gezichtspunten aan anderen op te dringen, geven velen een verkeerd idee van dieethervorming, en leiden hen ertoe, het in het geheel te verwerpen. {2 SC 12:11.2.4}

“Diegene die de wetten van gezondheid begrijpen, en die door principes bestuurd worden, zullen extremen vermijden, zowel van mateloosheid en van beperking. Hun dieet is gekozen, niet slechts om de eetlust te bevredigen, maar voor het opbouwen van het lichaam. Zij trachten iedere kracht in de beste toestand  voor hogere diensten aan God en mens te behouden.  De eetlust is onder controle van verstand en geweten, en zij worden beloond met gezondheid van lichaam en geest. Hoewel zij hun gezichtspunten niet aanvallend aan anderen opdringen, is hun voorbeeld een getuigenis in voordeel van juiste principes. Deze personen hebben een wijde invloed die ten goede is. {2 SC 12:11.2.5}

“Er is een werkelijk logisch verstand in dieet hervorming. Het onderwerp moet breedvoerig en diep bestudeerd worden, en niemand moet de ander bekritiseren omdat hun toepassing, niet in alle dingen, in overeenstemming is met hun eigen…{2 SC 12:11.2.6}