De Davidiaanse Zevende-dags Adventisten Associatie (Een Niet-Ingelijfde bestaande Associatie die een Kerk Samenstelt)


Welkom tot De Kerk van Het Elfde Uur

Vaste Thuislocatie

1SC16: 1.1: Wij zijn verheugd om mee te delen dat het hoofdkwartier kantoor van de verzegelingsboodschap op 29 september verhuisd is van Waco naar Mt. Carmel Center naar haar nieuwe en Vaste Thuislocatie, voor het verkondigen van de boodschap van de “Waarachtige Getuige aan de Laodiceeër.” – “Testimonies for the Church,” Vol. 3, p. 253. {“Getuigenissen voor de Kerk,” Deel 3.}